Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt

Nota Legal

La següent informació s'aplica a la pàgina web allotjada en www.leywerk.es i els seus subdominis.


Titular de la pàgina web

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt

Carrer de Casp, 54 principal 1ª B

08010 Barcelona

T 93 165 14 49 I F 93 550 42 44

E info(at)leywerk.es I www.leywerk.es


NIF IVA a efectes intracomunitaris

ES X6073592M


Apoderat a l’efecte de notificacions a Alemanya

Michael Lerch Rechtsanwalt

Friedberger Anlage 27

60316 Frankfurt am Main, Alemanya

T +49 (0)69 297 234 80 I F +49 (0)69 297 234 820


Responsable del contingut

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt

Adreça i apoderat a l’efecte de notificacions, vegeu més amunt


Nom comercial registrat

Leywerk


Marca registrada

Leywerk


Títols professionals i normativa deontològica

Advocat

El títol professional 'Advocat' es va atorgar a Espanya.

Com a tal Andreas Fuss és membre del I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), col·legiat nº 30.035.

El col·legi de l'advocacia és l'òrgan supervisor dels seus col·legiats. Contacte: Il·lustre Col·legi de lAdvocacia de Barcelona (ICAB), C/ Mallorca, 283, 08037 Barcelona, correu electrònic: icab(at)icab.cat.

La normativa deontològica inclou, entre uns altres, el Estatut de l’Advocacia Espanyola, el Codi Deontològic, el Reglament de Procediment Disciplinari, així com la Normativa de l’Advocacia Catalana. Es pot consultar la normativa aplicable a la professió a la pàgina web de l'I·llustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona www.icab.cat.

Rechtsanwalt

El titol professional ‘Rechtsanwalt’ es va atorgar a Alemanya.

Com a tal Andreas Fuss és membre de l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Frankfurt am Main, Alemanya, col·legiat nº 135.275.

El col·legi de l'advocacia és l'òrgan supervisor dels seus col·legiats. Contacte: Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main, Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt am Main, Alemanya, correu electrònic: info(at)rak-ffm.de.

La normativa deontològica aplicable inclou, entre uns altres, la Bundesrechtsanwaltsordnung, la Berufsordnung, la Fachanwaltsordnung i la Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Es pot consultar la normativa a la pàgina web de l'Il·lustre Col·legi Federal de l'Advocacia (Bundesrechtsanwaltskammer) www.brak.de.

Andreas Fuss està sotmès com a Advocat i Rechtsanwalt, a més, a la normativa professional dels advocats de la Unió Europea que es pot consultar en la pàgina web de l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona www.icab.es.


Segur de responsabilitat civil professional

DUAL Ibérica Riesgos Profesionales, S.A.U., Plaza de la Lealtad, 2-2º, 28014 Madrid juntament amb Allianz Compañía de Seguros Reaseguros, S.A., C/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.

El segur complementa la cobertura de la pòlissa col·lectiva primaria del I·llustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) a través de Caser, de Seguros Reunidos. Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser), Avenida de Burgos, 109, 28050 Madrid. Àmbit geogràfic: Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu inclòs Andorra.


Resolució extrajudicial de litigis

En cas de controvèrsies entre l’Advocat i el seu client, existeix la possibilitat de sol·licitar una resolució extrajudicial del litigi.

Espanya

És competent el Tribunal Arbitral del I·llustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (TACAB), C/ Mallorca, 283, 08037 Barcelona, pàgina web: www.icab.cat.

Alemanya

Existeix la possibilitat de resoldre la controvèrsia extrajudicialment dirigint-se o bé al Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Frankfurt am Main, Alemanya (conforme al § 73 apart. 2 Nr. 3 y § 73 apart. 5 BRAO) que ex pot trobar en internet en la pàgina web www.rak-ffm.de o bé a l’entitat arbitral de l’Advocacia Alemanya (§ 191 f BRAO) que està en l’Il·lustre Col·legi Federal de l’Advocacia i es pot trobar en internet en la pàgina web de l’entitat arbitral www.s-d-r.org, correu electrònic: schlichtungsstelle@s-d-r.org. 


Resolució alternativa en materia de consumo

Espanya (art. 40 Llei 7/2017, de 2 de novembre)

L’entitat de resolució alternativa en matèria de consum competent per a controvèrsies econòmiques derivades de l’encàrrec professional encomanat és el Tribunal Arbitral de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Contacte: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), C/ Mallorca, 283, 08037 Barcelona, pàgina web: www.icab.cat.

Andreas Fuss no està adherit a entitats de resolució alternativa en matèria de consum.

Alemanya (§ 46 VSBG)

L’entitat de resolució alternativa en matèria de consum competent per a controvèrsies econòmiques derivades de l’encàrrec professional és la Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltsschaft, Neue Grünstrasse 17, 10179 Berlin, Alemanya, pàgina web: www.s-d-r-.org.

Andreas Fuss no està adherit a entitats de resolució alternativa en matèria de consum.


Plataforma de resolució de litigis en línia (plataforma ODR)

En cas de contractes en línia amb consumidors la Commisió Europea posa a disposició una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba en castellà a la pàgina web http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

 L’Advocat disposa de fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a disposició dels clients. Per a realitzar consultes sobre consum, truqueu al telèfon d’atenció ciutadana 012 o 902.400.012 (des de fora de Catalunya).


Información addicional

Es pot trobar més informació en el fullet informatiu del nostre despatx.


Última actualizació

6 de Juliol de 2020© Copyright

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt 2020-