Andreas Fuss Abogado & Rechtsanwalt

Condicions d’ús

L'ús del lloc web www.leywerk.es es regeix per les presents condicions d'ús que vostè accepta si continua usant aquest lloc web.


Identificació

El titular d’aquest lloc web ès

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt

Carrer de Casp, 54 principal 1ª B

08010 Barcelona

T 93 165 14 49 I F 93 550 42 44

E info(at)leywerk.es I www.leywerk.es

Per a més informació, vegeu la Nota Legal d'aquest lloc web!


Continguts

Ens esforcem per proporcionar en aquesta presència web informació correcta, completa i actual. Tanmateix, els materials continguts en aquesta presència web tenen per objecte tan sol el facilitar una informació de caràcter general i en cap cas no constitueixen ni poden substituir un assessorament legal o professional i cap membre del nostre despatx no accepta cap tipus de responsabilitat per la integritat, exactitud i actualitat de la informació facilitada ni cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats per l'ús que es faci dels materials continguts en aquesta pàgina web. Per tant, recomanem obtenir assessorament específic i personalitzat per part d'un advocat abans d'iniciar o desistir de qualsevol acció legal.


Hipervincles

L'oferta d'informació d'aquesta presència web pot contenir enllaços d'hipertext (hipervincles) que són directe o indirectament vinculats amb altres llocs web gestionats per terceres persones o entitats. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l'aprovació dels seus continguts per la nostra part que no fem nostres, ni l'existència de cap tipus d'associació entre el nostre despatx pel que s'exclou qualsevol responsabilitat sobre això.


Propietat intel·lectual

El lloc web www.leywerk.es i els seus continguts (p.ex. texts, imatges, seqüències de sons o video etc.) són propietat d'Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt i/o estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública, divulgació, transformació, ús i/o comercialització dels materials d'aquesta presència web, en qualsevol suport o medi, sigui per medis escrits, electrònics o d'un altre forma, sense el consentiment previ i exprés per escrit d'Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt. Està permès l'ús i l'enregistrament temporal dels continguts sempre que l'esmentat ús sigui a títol individual i no comercial o sigui estrictament necessari per a l'ús o la visualització dels mateixos en un ordinador personal i no vulneri els nostres drets de propietat intel·lectual.

Registre d’imatges i fotos

Les fotos i imatges contingudes en aquest lloc web, són dels següents autors:

Subpàgina ‘Inici’: Alexas_Fotos de Pixabay

Subpàgina ‘Qui som’: djedj de Pixabay

Subpàgina ‘Àrees d’activitat’: SashSegal de Pixabay

Subpàgina ‘Publicacions’: parkstonephotography de Pixabay

Subpàgina ‘Contacte’: Couleur de Pixabay

Subpàginas ‘Nota legal’, ‘Condicions d’ús’, ‘Politica de privacitat’: Aimee Valentine de Pixabay

L'ús d'aquestes obres és subjecte a les condicions de la llicència de Pixabay.


Protecció de dades personals

En usar aquest lloc web, s'aplica nostra Politica de Privacitat.


Seguretat en la comunicació per correu electrònic

La seguretat en la comunicació per correu electrònic depèn tant del remitent com del destinatari.

Si vostè desitja comunicar-se amb nosaltres per correu electrònic, recomanem usar el xitratge d'extrem a extrem que posem a la seva disposició. A tal fi, utilitzem l'estàndard d'encriptació OpenPGP. La nostra clau pública es pot trobar en la secció ‘La nostra’ clau pública’.

Més informació sobre el xitratge d'extrem a extrem es pot trobar en la secció ‘Contacte I Encriptació’. 

A més, recomanem que activi sempre el xitratge de la capa de transport (TLS o Transport Layer Security) que li ofereix el seu proveïdor de correu electrònic.

No obstant això, preguem que tingui en compte sempre que que la transmissió de dades via internet no està segura. Per això, no ens responsabilitzem de la seguretat i confidencialitat de dades intercanviades per vostè per aquesta via.


Modificacions

Ens reservem el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalment, els materials i continguts d'aquesta presència web sense avís previ, així com procedir a la suspensió de la seva publicació de manera provisional o definitiva.


Consultes

Encàrrecs professionals requereixen en tot cas el previ consentiment exprés i escrit per part de Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt. L'enviament de consultes o bé mitjançant correu electrònic i telefax o bé per mitjà de missatges en el contestador no impliquen en cap cas una acceptació d'un encàrrec encara que vostè ens plantegi consultes jurídiques concretes o ens sol·liciti que contestem a enviaments o missatges concrets.


Dret aplicable

Les presents condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. En cas de consumidors, aquesta elecció no podrà implicar, per al consumidor, la pèrdua de la protecció que li proporcionin aquelles disposicions que no puguin excloure's mitjançant acord en virtut de la llei que, mancant elecció, hauria estat aplicable. 


Jurisdicció

Seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona capital, Espanya per a resoldre qualsevol controvèrsia derivada de l'ús del present lloc web sempre que l'ús que es fa d'aquest lloc web, pogués considerar-se aliè a l'activitat professional de l'usuari.


Última actualizació

6 de Juliol de 2020© Copyright

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt 2020-